Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? - Upadłość konsumencka - Życie bez długów

Kto i pod jakim warunkiem może ogłosić upadłość konsumencką w 2021 roku?
1) Upadłość konsumencką może ogłosić każdy, kto jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Do marca 2020 r. niemożliwe było, aby przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na takich samych zasadach, co osoba fizyczna. Od 24 marca 2020 r. nowelizacja ustawy dała taką możliwość przedsiębiorcom.


2) Do tego, aby ogłosić upadłość konsumencką, musimy być niewypłacalni, czyli musi być nas nie stać na spłatę wszystkich swoich bieżących zobowiązań, a nasz stan niewypłacalności musi mieć charakter trwały. O niewypłacalności mówi się, kiedy zaległości finansowe sięgają co najmniej trzech miesięcy. Należy mieć także co najmniej jedno zadłużenie – nie ma znaczenia ich wysokość, czy liczba.


3) Co do zasady upadłość konsumencką można ogłosić kilka razy w życiu. Jednak ustawa przewiduje okres 10 lat od ogłoszenia upadłości, od których nie można złożyć wniosku. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby ponownie złożyć wniosek o upadłość konsumencką, w przypadku oddalenia przez sąd naszego wniosku.

Jeżeli spełniamy wszystkie powyższe warunki, pozostaje nam tylko złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Pamiętajmy jednak, że sąd nawet mimo istnienia przeszkód ogłoszenia upadłości konsumenckiej, może przystać na wniosek – do tego należy przyjąć odpowiednią strategię.

Należy jeszcze wspomnieć, że do czasu nowelizacji ustawy, która reguluje postępowanie upadłościowe, sądy pozwalały skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej osobom, które wpadły w zadłużenie tylko nie ze swojej winy. Obecnie sądy nie badają już, czy dłużnik popadł w tarapaty
finansowe ze swojej winy. Wina dłużnika w jego nadmiernym zadłużeniu nie jest, więc już przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wpłynąć może wprawdzie na warunki oddłużania, ale to już po ogłoszeniu upadłości. Pamiętajmy jeszcze o tym, że do ogłoszenia upadłości wcale nie trzeba posiadać majątku. W tym właśnie celu została wprowadzona upadłość konsumencka, aby pomóc dłużnikom rozpocząć nowe życie bez zobowiązań. Jednym z głównych zalet postepowania upadłościowego jest zawieszenie wszelkich toczących się wobec dłużnika postępowań egzekucyjnych. Postępowania egzekucyjne w żadnym stopniu nie wpływają na możliwość ubiegania się o wystąpienie do Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, niezależnie od tego, jakie czynności zdążył już podjąć komornik.

Gdy sąd wyda postanowienie o upadłości konsumenckiej postępowania te zostają umorzone. Zostają one zastąpione jednym postępowaniem likwidacyjnym prowadzonym przez syndyka. Niewątpliwie powoduje to komfort psychiczny dla dłużnika, który nie musi już się martwić, że „ściga” go kilku wierzycieli.

Zespół naszych prawników jest do państwa dyspozycji. Nasza pomoc obejmuje swoim zakresem wszystkie etapy postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Każda sprawa wymaga, aby traktować ją indywidulanie. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy posiadają doświadczenie i mogą pomóc wybrać odpowiednią strategię, by uniknąć negatywnych skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej.